Cesur Fare

Cesur Fare Masalı Aslan ile Fare’nin masalı.. Farenin biri, uyumakta olan bir aslanın üzerinde dolaşıp duruyormuş. Biraz sonra aslan uyanmış. Boynunu çevirip şaşkın şaşkın bakınmaya başlamış. O sırada oradan geçmekte olan bir tilki, bu hali görünce aslana: “Yazık sana! Artık küçük bir fareden de mi korkuyorsun? Bu senin şanına yakışır mı?” diye alay etmiş. Aslan […]

Başa dön