Kitap Okumanın Çocukların Gelişimine Etkisi

kitap oku

Kitap Okumanın Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Kitaplar çocuğun, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Kitaplar çocuğun bilgi dünyasını genişletir ve böylece duygularını ve düşüncelerini daha iyi ifade etme yetenekleri gelişir. Resimli hikaye kitapları çocuğun hayal dünyasına bir pencere açar ve hikaye karakterlerinin de yardımıyla farklı bakış açıları edinmelerine yardımcı olur. Yani masallar ve hikaye kitaplarının içindeki figürler ve mesajlar çocuğun öğrenme sürecinde önemlidir. Özellikle mesaj içeren ve eğitici değer taşıyan masallar gelişimi olumlu yönde etkiler. Ayrıca anne ya da babayla okunan masal ve hikaye kitapları anne-çocuk, baba-çocuk iletişimini güçlendirir.

5-6 yaş grubu çocuklarda yapılan bir çalışmada resimli hikaye kitaplarının çocuğun duygu düzenleme yeteneğine olan etkisi araştırılmıştır (Tsai,2012). Bu çalışmada ikisi araştırma grubu ve biri de kontrol grubu olmak üzere üç katılımcı grubu vardır. Araştırma gruplarından birine duygularla ilgili bir kitap okutulup yanında da İngilizce alfabeyle ilgili çalışmalar yaptırılırken, diğer araştırma grubuna da yine duygularla ilgili bir kitap okutulmuş ve yanında da duygularla ilgili başka bir aktivite yaptırılmıştır. Kontrol grubuna ise hayvanlarla ilgili bir hikaye kitabı okutulmuş ve İngiliz alfabesiyle ilgili bir takım çalışmalar yaptırılmıştır. Müdahale programı araştırmasının sonuçlarına göre, iki araştırma grubundaki çocuklar da kontrol grubuna göre duygu anlama ve duygu düzenlemede daha yüksek skorlar elde etmişlerdir. Bu da okul öncesi çocuklara duygularla ilgili kitap okumanın çocukların duygu gelişimi açısından olumlu sonuçlar verdiğini gösterir.

Aynı zamanda literatüre göre, okul öncesi dönemde ebeveynlerle birlikte okunan resimli kitapların ebeveyn ve çocuklara konuyla ilgili tartışma fırsatı tanıdığı ve böylece çocuğun dil gelişimini ve erken yazın yeteneğini geliştirdiği dile getirilmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, erken çocukluk döneminde çocukları kitapla tanıştırma etkinliklerinin aile tarafından üzerinde durulması çocuğun dil gelişimi, duygusal gelişimi ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.

Arzu Çalışkan
Uzm. Gelişim Psikoloğu

Leave a comment